Kvalitet

 

ISO 9001 certifiering (Quality Management System)

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO9001:2015.

ISO 9001 Certifikat

Mest valuta för pengarna

Våra kunder ska uppleva oss som ett företag med hög kvalité igenom hela organisationen och känna att vi ger mest för pengarna. Detta förutsätter att vi levererar produkter med hög kvalité som möter kund- och myndighetskrav, i rätt tid och i rätt antal.

 

Totalt noll-fels tänkande och vår kvalitet skapas genom:

  • Att vi tar ansvar för våra kunders krav
  • Att vi har ett ansvarstagande och engagemang av alla
  • Att vi har ett fungerande verksamhetssystem 
  • Att vi ständigt arbetar med kompetensutveckling och förbättringar

Ständiga förbättringar

Genom att fortsätta förbättra oss kommer vi utveckla vår produktkvalitet, våra processer och därigenom stärka vår konkurrenskraft.