Miljö

ISO 14001 certifiering  (Environmental Management System)

Vårt verksamhetssystem är certifierad enligt ISO14001:2015.

ISO 14001 Certifikat

ISO 45001 certifiering  (Occupational Health and Safety management system)

Vårt verksamhetssystem är certifierad enligt ISO45001:2018.

ISO 45001 Certifikat

Microprecision AB tycker det är en väsentlig del av företagets verksamhet att skydda och underhålla vår miljö. Vi är därför engagerade i hållbar utveckling och miljön för kommande generationer och månar om våra anställdas säkerhet och hälsa.

 

Resurshantering

Vi hushåller med alla våra resurser så som råvaror, vatten och energi. Vi ersätter ständigt miljömässigt osunda och icke-återvinningsbara produkter. Miljöaspekter och miljövänliga produkter prioriteras vid inköp och i alla våra processer.

 

Utvecklingsprocesser

Vi letar ständigt efter nya produktions- och rengöringstekniker för att vara i framkant när det kommer till hållbarhet.

 

Avfallshantering

Allt vårt avfall sorteras och förvaras i speciella behållare som sedan återvinns.

 

Kompetensutveckling och samarbete

Vi utvecklar ständigt vår kompetens inom miljö och kvalitet och har ett nära samarbete med myndigheter, våra kunder och våra partners när vi utvecklar våra processer.