Mätning och kontroll

Det är en självklarhet för oss att mäta och kontrollera komponenter igenom hela processen. I vårt mätrum har vi en konstant temperatur och den senaste utrustningen för att säkerställa dina krav. Allt dokumenteras och vi kan även erbjuda mätprotokoll för att underlätta ert arbete vid mottagning av leveransen.

Vi ser även till att regelbundna mätningar utförs som gör att vi kan minimera kassering av material. Det gynnar såväl miljö som våra kunder.