Microprecision förvärvar inkråmet i Lindas Finmekaniska AB

2014-01-09

Microprecision har idag färvärvat inkråmet i Lindas Finmekaniska AB. Vi välkomnar alla Lindas kunder och hoppas på fortsatt samarbete i framtiden.