Microprecision förvärvar inkråmet i Håbo Finmekaniska AB

2017-06-25

Microprecision har idag förvärvat inkråmet i Håbo Finmekaniska ABs tillgångar. Vi välkomnar alla Håbo Finmekaniskas kunder och hoppas på fortsatt samarbete i framtiden.